dilluns, 22 de juliol de 2013

Hands-on amb el MTFC

El passat dilluns 15 de Juliol a les 18h l'equip de Reactable ens va venir a presentar el seu framework MTFC.
El Musical Tabletop Coding Framework és una eina de prototipatge ràpid de codi obert i multiplataforma orientat al disseny d'interfícies gràfiques.
Permet un prototipatge ràpid de GUIs en PureData, i creiem que podrà ser molt profitós ara que treballem més amb tablets, per les quals se suporta també accés a les dades dels sensors.Alguns recursos d'interès:

MTCF (taules/simulador)
mMTCF